Општина Шид

Ви сте овде: Насловна E - управа Виртуелни матичар Извод из матичне књиге венчаних

Извод из матичне књиге венчаних

Наруџбеница се односи на извод матичне књиге венчаних, матичне службе општине Шид, на домаћем обрасцу, намењенa за употребу на територији Републике Србије.

Таксa за наручивање извода из матичне књиге je:

Републичка административна такса

  • Сврха уплате: Републичка административна такса
  • Рачун: 840-742221843-57
  • Позив на број: 97-66-237
  • Износ: 440,00 динара

 

 

​ 

Подаци о особи за коју се тражи извод
Ваши подаци (подаци наручиоца)
Потврда о уплати


 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна E - управа Виртуелни матичар Извод из матичне књиге венчаних