Општина Шид

Ви сте овде: Насловна E - управа Виртуелни матичар Уверење о држављанству

Уверење о држављанству

Наруџбеница се односи на Уверење из књиге држављана, матичне службе општине Шид, на домаћем обрасцу, намењенa за употребу на територији Републике Србије.

Таксa за наручивање уверења о држављанству je:

Републичка административна такса

  • Сврха уплате: Републичка административна такса
  • Рачун: 840-742221843-57
  • Позив на број: 97-66-237
  • Износ: 800,00 динара

 

 

​ 

Подаци о особи за коју се тражи извод
Ваши подаци (подаци наручиоца)
Потврда о уплати


 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна E - управа Виртуелни матичар Уверење о држављанству