Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна EU Exchange 5 ОДРЖАН ТРЕНИНГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ОПШТИНСКЕ ИМОВИНЕ И МАСОВНИ УПИС ПОДАТАКА У РЕГИСТАР ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

EU Exchange 5

ОДРЖАН ТРЕНИНГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ОПШТИНСКЕ ИМОВИНЕ И МАСОВНИ УПИС ПОДАТАКА У РЕГИСТАР ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ОДРЖАН ТРЕНИНГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ОПШТИНСКЕ ИМОВИНЕ И МАСОВНИ УПИС ПОДАТАКА У РЕГИСТАР ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Прошле седмице је одржан други тренинг за чланове општинских радних тимова за попис општинске имовине у Беочину и Шиду на коме су учесници упознати са важећим прописима и методологијама за утврђивање вредности општинске имовине, као и са поступком масовне миграције података из општинске евиденције у Регистар јединствене евиднеције непокретности у јавној својини који води Републичка дирекција за имовину (RDI).

ОДРЖАН ТРЕНИНГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ОПШТИНСКЕ ИМОВИНЕ И МАСОВНИ УПИС ПОДАТАКА У РЕГИСТАР ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Обука је део едукативних активности које имају за циљ јачање капацитета локалних службеника за управљање општинском имовином на заједничком пројекту „Имовина локалне самоуправе-важна карика локалног економског развоја Фаза ИИ“ који се спроводи у оквиру Програма Еxцханге 5. Овај програм финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (MDULS) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (SKGO) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).

ОДРЖАН ТРЕНИНГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ОПШТИНСКЕ ИМОВИНЕ И МАСОВНИ УПИС ПОДАТАКА У РЕГИСТАР ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Тренинг је тематски био подељен на две значајне теме које представљају увод у даљу имплеметацију пројектих активности. Запослени у општинским одељењима за буџет и финансије и одсецима за управљање и вођење евиденције општинске имовине упознати су са основним појмовима, важећим прописима, међународним стандардима и тренутним стањем у Србији када је реч о процени вредности општинске имовине и књижењу те вредности у помоћним књигама основних средстава буџета општине. Потом су на посебним сесијама учествовали на радионицама у вези са амортизацијом набавне вредности непокретности, утврђивањем књиговодствене вредности грађевинских парцела у јавној својини и уподобљавањем евиденција које воде локални службеници задужени за имовину и они други задужени за буџет и финансије.

Паралелно са овим су текле одвојене сесије на којима су службеници задужени за вођење евиденције имовине и општински ИТ администратори упознати са основним функционалностима веб апликације- Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини, као и са поступком масовног уписа података из општинских евиденција у овај Регистар.
Обука је завршена поделом задатака и одговорности између чланова пројектног тима у вези са наредним пројектним активностима- расписивањем тендера за процену тржишне вредности 200 непокретности у јавној својини ових општина, формирањем општинских комисија и утврђивањем књиговодствене евиденције 500 грађевинских парцела, као и уношењем тих вредности у књиге буџета.

 

ОДРЖАН ТРЕНИНГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ОПШТИНСКЕ ИМОВИНЕ И МАСОВНИ УПИС ПОДАТАКА У РЕГИСТАР ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна EU Exchange 5 ОДРЖАН ТРЕНИНГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ОПШТИНСКЕ ИМОВИНЕ И МАСОВНИ УПИС ПОДАТАКА У РЕГИСТАР ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ