Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Скупштина Општине Секретар Скупштине

Секретар Скупштине

Ромко Папуга

секретар Скупштине

 

 

Рођен 11. јула 1957. године у Шиду.
Ожењен, отац једног детета.

По занимању дипломирани правник 
Приправнички стаж обавио је у Секретаријату за привреду Скупштине Шид 1982. године, након чега је обављао и послове референта за стамбено-кумуналне послове, урбанистичког инспектора и референта за имовинско-правне послове, при Комитету за урбанизам, стамбено-комуналне и геодетске послове општине Шид.
Од 01. септембра 1985. године, па до 11. фебруара 2001. године, био је руководилац па после директор опште управног сектора ООУР "Срем" Шид, а касније у А.Д. И.М. "Срем" Шид, како је био последњи назив наведеног предузећа.
Од 12. фебруара 2001. године до 02. новембра 2003. године обављао послове директора опште правног сектора у ПП "Ердевик", да би од 03. новембра 2003. године до 02. новембра 2004. године, био инспектор за рад и радне односе при Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
Од 03. новембра 2004. године, враћа се на послове правног референта у  А.Д. ИМ "Срем" Шид, да би од 15. новембра исте године до 11. априла 2011. године, радио као секретар Секретаријата за скупштинске и стручне послове Општинске управе општине Шид.
За секретара Скупштине општине Шид, поставлјен 11. априла 2005. године, а од 13. јула 2006. године, па до 04.11.2018. обављао послове начелника Општиске управе општине Шид.
30.03.2019. постављен на функцију заменика секретара Скупштине општине.  

Постављена за секретара СО Шид, 21. августа 2020. године.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Скупштина Општине Секретар Скупштине