Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА "Thermowool" Адашевци

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА "Thermowool" Адашевци

"Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада, у складу са чл. 63. став 2. и чл. 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018; 31,37/2019; 9/2020) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом) максималне спратности П+1, на катастарској парцели бр. 3318/1 у КО Адашевци, потес Сеча, општина Шид

Обрађивач : Пројектни биро „КРУГ ПЛУС“ из Сремске Митровице, одговорни урбаниста Горан Милутиновић, дипл.инж.арх.
Овлашћено лице за контакт : Драган Петровић, дипл.инж.грађ., телефон 062 755 051, Email : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином Урбанистичког пројекта као и да доставе своје примедбе и сугестије искључиво у писаном облику на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид : Шид, ул. Карађорђева бр. 2, најкасније до краја трајања јавне презентације.
Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у законски прописаном року у трајању од 7 дана и то у периоду од 01. до 07. маја 2020. г., а увид у урбанистички пројекат биће омогућен на званичној интернет адреси општине Шид : www.sid.rs

Thermowool УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

DWG

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА "Thermowool" Адашевци