Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид Рељеф и хидрографија

Рељеф и хидрографија


Општина Шид, као и друге општине у Војводини у чији састав улазе делови ниских војвођанских планина, има са природно-туристичког аспекта предност у односу на општине у којима је углавном заступљена монотона равница

 

 

 


У северне делове шидске општине залази западно крило Фрушке горе која својим препознатљивим пејзажом привлачи пажњу локалног становништва, али и заљубљеника у природу из других крајева. Предели обрасли прелепом шумом, планински извори, дивљач, као и православни манастири и фрушкогорска насеља сигурно представљају важне туристичке потенцијале.

Идући према нижим деловима општине преко лесне заравни, лесне терасе и алувијалних равни река, среће се знатно другачији пејзаж. Равница, спори речни токови, читава мрежа одводних канала, знатно већа насеља карактеристична за доњи Срем, обичаји становништва и др. Управо је ова супротност пејзажа на релативно малом простору оно што је посебно интересантно.


Главни водоток је река Сава. Она тече јужном границом Општине и чини административну границу између Србије и Хрватске. Уз сам ток налази се живописно и изоловано место Јамена. Дужина тока на територији Општине је 16,5 км, а ширина у овом делу је 200 – 400 м.


Најдужи водени ток у општини је река Босут, који тече југозападним делом општине, у дужини од 38 км. Река Босут има притоку Студву која се код Моровића улива у Босут.
На територији Општине Шид постоје три вештачка језера и то: „Сотско језеро“ у Соту и два језера у Ердевику „Брује“ и „Мохарач“.


Близина Фрушке Горе испресецане раседима је предиспозиција појаве термалних вода. Ово је ресурс који може користити вишенаменски – за топлификацију, изградњу бањскомедицинских центара, спорт и рекреацију и туризам. Једини регистровани термални извор на подручју Општине Шид је „Бања“ код Ердевика, чија је температура по А.Коху износила 35 степени Ц. Вода овог извора је јако минерализована, а за време Турака ту је била позната бања.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид Рељеф и хидрографија