Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ

ЈКП ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ

 

-постављање електричних инсталација
-рушење објеката
-постављање водоводних, канализационих, грејних и климатских објеката
-остали инсталациони радови
-малтерисање
-уградња столарије
-постављање подних и зидних облога
-бојење и застакљивање
-остали завршни радови
-кровни радови
-остали непоменути специфични грађевински радови
-куповина властитих некретнина
-изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
-делатност агенције за некретнине
-управљање некретнинама за накнаду
-архитектонска делатност
-инжињерске делатности и техничко саветовање
-услуге одржавања објекта
-услуге редовног чишћења зграда
-услуге редовног чишћења зграда и опреме
-услуге осталог чишћења
-комбиноване канцеларијско-административне услуге
-фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка.

Осим наредне претежне делатности ЈКП ће се бавити и другим делатностима које су у надлежности општине Шид, као јединице локалне самоуправе, у своје име, а за рачун осивача, односно трећег лица који су му поверили радове и то:
-радове на одржавању стамбеног, пословног простора и гаража
-изградње стамбеног, пословног простора и гаража
-вођење евиденције о власницима и корисницима стамбеног, пословног простора и гаража и друге потребне евиденције
-вршити ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга и њихову обједињену наплату за потребе јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Шид.

ЈКП се од стране оснивача поверавају послови управљања јавних путева у јавној својини општине Шид.

У оквиру послова управљача јавних путева и улица у јавној својини општине Шид, ЈКП се поверавају следећа јавна овлашћења која се односе на издавање:
-техничких услова на изградњу, односно реконструкцију прикључка за јавни пут
-сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализација, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникациских и електроводова, инсталација, постројења и слично, на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута
-сагласности на измену саобраћајних површина пратећих садржаја
-сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу
-посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу и сликовно или звучно обавештење или оглашење на путу, односно поред пута
-друга овлашћења управљача јавног пута предвиђена Законом о јавним путевима.

ЈКП ће се бавити и другим делатностима, као што су:
-изградња стамбених и нестамбених зграда
-делатности агенције за наплату потраживања и кредита.

ЈКП може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе ЈКП ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ