Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Урбанизам

Урбанизам

Ј.П. ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ШИД

Уређење и развој града

Урбанизам Шид

Јавно предузеће Завод за урбанизам Шид обавља више делатности од општег и јавног интереса:

-Просторни планови

-Урбанистички планови

-Урбанистички пројекти

-Технички прегледи

-Техничка документација

-Техничка контрола

-Процене вредности

-Енергетски пасоши

-Озакоњење

 Завод постоји од 1979. године. До тада је у органима Скупштине општине Шид, у оквиру стамбено-комуналних делатности, обављан више управно-нормативни, а мање технички посао из области просторног планирања и урбанизма. Стручњаци Завода воде бригу о урбанистичком развоју, изградњи и реконструкцији општине Шид са једним градским и 18 сеоских насеља. Површина општине износи 687 км2.

Генерални урбанистички план за град Шид је донет 1978. године а њиме су утврђена основна решења за организацију и уређење простора до 2000. године. До средине 1997. завод је урадио: Ревеизију Генералног Урбанистичког Плана за град Шид, 4 Детаљна просторна плана, 31 Деатаљни урбанистички план,2 Регулациона плана, 15 Урбанистичких пројеката, 1 План препарцелизације.
 
Кнеза Милоша 2/1, Шид
Контакт телефон:
022/712-957

 

 

​ 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Предузећа и установе Урбанизам