Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 401-11 /III-2015

Датум: 06.02.2015. године

Карађорђева 2

Шид

            На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи,   («Сл. гласник РС», број 129/07  и 83/14), члана 59. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08,19/10-исправка ,5/12 и „Службени лист општине Шид“ број 3/13),  а у вези члана 38. став 1.-4 Закона о удружењима  («Сл. гласник РС», број 51/09и 99/11) и члана 12. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења на територији општине Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013 и 1/2014 и 1/2015)Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 06.02.2015. године, донело следећу

 ОДЛУКУ

 О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ

АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ  УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

Члан 1.

 

            Овом Одлуком одређују  се износ средстава који се додељује  из буџета општине Шид за редовне активности и програме удружења са територијe општине Шид у 2015. години.

“ Средства  се обезбеђују  у буџету општине  Шид, у оквиру  раздела V, Општинска управа, функција 133, 320, 090  и  421- опште  јавне услуге, услуге  противпожарне заштите, социјална заштита  неквалификована  на другом месту  и пољопривреда“.

Члан 2.

 

            Дотације из члана 1. ове Одлуке се одобравају :

1. Удружење „Ловачко друштво Фазан“ Кукујевци - у износу од 43.000,00 динара
2. Удружење жена „Радост“ Бачинци - у износу од 30.000,00 динара
3. Удружење жена „Моровићанке“ Моровић - у износу од 60.000,00 динара
4. Удружење добровољних давалаца крви општине Шид - у износу од 80.000,00 динара
5. Удружење жена „Јесен живота“ Шид - у износу од 50.000,00 динара
6. Општински ватрогасни савез Шид - у износу од 1.200.000,00 динара
7. Удружење жена „Бикићанке“ Бикић До - у износу од 60.000,00 динара
8. Општинско удружење пензионера Шид - у износу од 40.000,00 динара
9. Удружење жена „Извор“ Беркасово - у износу од 50.000,00 динара
10. Удружење параплегичара Срема, Рума - у износу од 40.000,00 динара
11. Одред извиђача „Лазар Бибић“ Шид - у износу од 100.000,00 динара
12. Покрет за заштиту и неговање реке Босут, Батровци - у износу од 600.000,00 динара
13. Друштво за помоћ МНРО, Шид - у износу од 70.000,00 динара
14. Удружење грађана „Милош Обилић“ Моровић - у износу од 20.000,00 динара
15. Удружење жена „Илинчанке“ Илинци - у износу од 30.000,00 динара
16. Удружење српско–руског пријатељства Шид - у износу од 150.000,00 динара
17. Ловачко удружење „Граничар 1918“ Јамена - у износу од 50.000,00 динара
18. Ловачко удружење „Срем“ Шид - у износу од 450.000,00 динара
19. Удружење „Ловачко друштво Шид“ Шид - у износу од 82.000,00 динара
20. Друштво за борбу против шећерне болести Шид - у износу од 100.000,00 динара
21. Друштво за подршку родитељству „Отворено срце“ Шид - у износу од 280.000,00 динара
22. Општинска организација инвалида рада Шид - у износу од 100.000,00 динара
23. Друштво учитеља „Сима Томовић“ Шид - у износу од 30.000,00 динара
24. Удружење „Ловачко друштво Орао Бачинци“ Бачинци - у износу од 20.000,00 динара
25. Удружење жена „Црвена ружа“ Адашевци - у износу од 30.000,00 динара
26. Омладински клуб Моровић - у износу од 10.000,00 динара
27. Еколошко друштво Моровић - у износу од 10.000,00 динара
28. Удружење одгајивача оваца и коза „Овчари“ Шид - у износу од 30.000,00 динара
29. Удружење пензионера Вишњићева - у износу од 20.000,00 динара
30. Црвени крст Шид - у износу од 11.500.000,00 динара
31. Невладина организација „Центар за развој Срема“ Шид - у износу од 200.000,00 динара
32. Удружење жена „Вретено“ Кукујевци - у износу од 60.000,00 динара
33. Удружење жена „Шидијанке“ Шид - у износу од 300.000,00 динара
34. Међуопштинска организ. глувих и наглувих, Сремска Митровица - у износу од 80.000,00 динара
35. Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад - у износу од 60.000,00 динара
36. Удружење дистрофичара сремског округа, Рума - у износу од 60.000,00 динара
37. Удружење слепих и слабовидих општине Сремска Митровица - у износу од 10.000,00 динара
38. Удружење војних пензионера Србије, ГО Сремска Митровица - у износу од 10.000,00 динара
39. Удружење одгајивача оваца „Младо јагње“ Батровци - у износу од 30.000,00 динара
40. Удружење „Прве жене Срема“ Шид - у износу од 60.000,00 динара
41. Ловачко друштво „Фазан“ Вашица - у износу од 120.000,00 динара
42. Кинолошко друштво „Друг“ Шид - у износу од 15.000,00 динара
43. СУБНОР општине Шид - у износу од 280.000,00 динара
44. Удружење пчелара „Липа“ Ердевик - у износу од 20.000,00 динара
45. Удружење пчелара „Шид“ Шид - у износу од 30.000,00 динара
46. Удружење пољопр. произвођача „Жито-10“ Шид - у износу од 230.000,00 динара
47. Међуопштинска организација слепих и слабовидих са седиштем у Руми - у износу од 50.000,00 динара
49. Сремска свињокоља и кобасицијада, Шид - у износу од 200.000,00 динара

Члан 3.

 

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се на огласној табли Општинске управе  општине Шид а биће објављена и на сајту општине Шид.

           

Председник

Никола  Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД