Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Саветник за заштиту права пацијената

Саветник за заштиту права пацијената

СТУПАЊЕМ НА СНАГУ ЗАКОНА О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА (“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС” БР.45/2013) У МАЈУ 2013. ГОДИНЕ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ЈЕ ДОБИЛА НОВУ НАДЛЕЖНОСТ, ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА. ЗАКОНОМ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ДА ОВУ ДУЖНОСТ ОБАВЉАЈУ САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА И ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ.

savetnik za zastitu prava pacijenata

У складу с тим образован је Савет за здравље у општини Шид. Савет за здравље чине представници локалне самоуправе, удружења грађана из реда пацијената, здравствених установа са територије општине и надлежне филијале Републичког фонда за здравствено осигурање.

Саветник за заштиту права пацијената има двоструку улогу: поступа по поднетом приговору и даје потребне савете и информације о правима пацијената. Саветник пацијената има обавезу да доставља извештај Савету за здравље свака три месеца, након шест месеци и годишњи извештај.

Права пацијената по којима поступа саветник пацијената, дефинисана Законом о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/2013) су:
1.Право на доступност здравствене заштите
2.Право на информације
3.Право на превентивне мере
4.Право на квалитет пружања здравствене услуге
5.Право на безбедност пацијента
6.Право на обавештење
7.Право на слободан избор
8.Право на друго стручно мишљење
9.Право на приватност и поверљивост
10.Право на пристанак
11.Правно на увид у медицинску документацију
12.Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
13.Право пацијента који учествује у медицинском истраживању
14.Право детета у стационарним здравственим установама
15.Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
16.Право на олакшање патњи и бола
17.Право на поштовање пацијентовог времена
18.Право на приговор
19.Право на накнаду штете

Дужности пацијента:
1.Одговорност пацијента за лично здравље
2.Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга
3.Одговорност пацијената према здравственим радницима, односно здравственим сарадницима

Поступање Саветника за заштиту права пацијената је регулисано Правилником о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената ( “Службени гласник РС”, број 71/2013).

Савет за здравље општине Шид
У циљу стварања широке партнерске мреже на нивоу локалне заједнице, образован је Савет за здравље општине Шид. Настао је као резултат сарадње Општине Шид са Сталном конференцијом градова и општина и Министарством здравља РС.Идеја водиља Саветa је максимизирање добробити грађана, кроз услуге здравствене заштите. Оваквим приступом се постављају темељи ширег развојног концепта бриге за здравље на нивоу локалне самоуправе, полазећи од концепта здравља као врхунске вредности у заједници.

Активностима Савета се доприноси:
-заштити и промоцији права пацијената;
-обезбеђивању и спровођењу здравствене заштите од интереса за грађане на територији општине;
-очувању и унапређењу здравља свих категорија становништва;
-повезивању свих чинилаца и ресурса у локалној заједници;
-остваривању сарадње са свим релевантним институцијама и установама на регионалном, републичком и међународном нивоу, у циљу стратешког повезивања система и давања доприноса постизању националних циљева у области здравствене заштите,
-остваривању других циљева у области здравства уз подржавање трајне иницијативе бриге за здравље грађана.

Задаци Савета су да:
-прати и координира рад установа примарне здравствене заштите;
-унапређује приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на територији општине;
-предлаже и предузима мере са крајњим циљем унапређења ефикасности рада и задовољства корисника;
-предузима и друге активности у циљу унапређења система примарне здравствене заштите и здравља становништва,
-разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
-о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;
-разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на територији општине Шид и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
-подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Општинском већу и министарству надлежном за послове здравља, а ради инфомисања и остваривања потребне сарадње извештај доставља и заштитнику грађана
-утврђује приоритете у здравственој заштити и стара се о њиховом спровођењу;
-прати здравствено стање становништва на територији
-унапређује односе са републичким и регионалним институцијама, установама и организацијама;
-обавља друге послове у циљу унапређења здравственог система града и здравља становништва.

Контакти:

Саветник за заштиту права пацијената
Снежана Бунић
Контакт телефон: 022/712-'122
Пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник савета за здравље
Зоран Харди
Телефон: 022/712-122
Пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Саветник за заштиту права пацијената