Општина Шид

Ви сте овде: Насловна
Up

Општа управа

Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ПРЕЗИМЕНА МАЛОДОБНОГ ВАН БРАКА РОЂЕНОГ ДЕТЕТА У МКР

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НАКНАДНОМ УПИСУ У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НАКНАДНОМ УПИСУ У МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ

Захтев за одобрење исправке појединих података о закљученом основном упису у матичној књизи рођених, матичној књизи венчаних, матичној књизи умрлих

Захтев за овере

Захтев за:
1. Оверу личне изјаве о кућној заједници;
2. Оверу изјаве о другом чињеничном стању;
3. Овера потписа, преписа и рукописа:
4. Овера уговора;
5. Овера пуномоћја;
6. Остало

Захтев за оверу потписа – рукописа ван просторија Општинске управе

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ПРЕЗИМЕНА РАЗВЕДЕНОГ ЛИЦА

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА

Захтев за разгледање и фотокопирање списа из архивираних предмета

 
 
Powered by Phoca Download

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна