Општина Шид

Ви сте овде: Насловна
Up

Друштвене делатности

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОПУСТА У ПЛАЋАЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Захтев за исплату помоћи у случају смрти

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“ ШИД ЗА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

Захтев за остваривање права на новчану помоћ за прворођено дете

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПАКЕТ ЗА НОВОРОЂЕНЧЕ

Захтев за признање права на борачки додатак

Захтев за признање права на месечно новчано примање

Захтев за признање права на ортопедска и друга помагала

Захтев за признање права на породичну инвалиднину по палом борцу

Захтев за признање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду

Захтев за признање својства цивилног инвалида рата

Захтев за признање својства мирнодопског војног инвалида

Захтев за признање својства ратног војног инвалида

Захтев за утврђивање новог процента цивилног инвалидитета

Захтев за утврђивање новог процента војног инвалидитета

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ ТРЕЋЕГ ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА

 
 
Powered by Phoca Download

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна