Општина Шид

Ви сте овде: Насловна
Up

Угоститељске услуге ЈН 404-3/2016-7

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Угоститељске услуге - услуге ресторана

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН број: 404-3/2016-7
План набавки: 1.2.7

Јавна набавка обликована по партијама од 1 до 2
Партија 1 - Угоститељске услуге - услуге ресторана  у објекту у седишту наручиоца
Партија 2 - Угоститељске услуге - услуге ресторана у објекту ван седишта наручиоца, а на територији општине Шид

Ознака из општег речника набавки: 55300000 - услуге ресторана и услуге
послуживања храном

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 05.05.2016. године, до 11,00 часова
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 05.05.2016. године, у 13,00 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

 
 
Powered by Phoca Download

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна