Општина Шид

Ви сте овде: Насловна
Up

Пројекат рекултивације депресије на КП 1871/6 КО Вишњићево

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – Пројекат рекултивације депресије на КП 1871/6 КО Вишњићево

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН број: 404-4/2017-1
План набавки: 1.3.1

Ознака из општег речника набавки: 45112320 – Радови на рекултивацији земљишта

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 13.02.2017. године, до 11,00 часова
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 13.02.2017. године, у 13,00 часова

 

Позива за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

 
 
Powered by Phoca Download

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна