Општина Шид

Ви сте овде: Насловна
Up

Изградња водовода - Моловин ЈН 404-23/2020

Изградња водовода за снабдевање водом насељеног места Моловин, Општина Шид са црпном станицом и водоводном мрежом

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН број: 404-23/2020
План набавки: 1.3.12

Ознака из општег речника набавки: 45231300- радови на изградњи цевовода за воду и канализацију

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 15.06.2020. године, до 11,00 часова
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 15.06.2020. године, у 12,00 часова

 

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Додатне информације и појашњења I

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

 
 
Powered by Phoca Download

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна